Home » Sản Phẩm » Nguyên Liệu Bánh Mì » Sốt Mayonaise

Sốt Mayonaise

  • Quy Cách Đóng Gói: gói 1KG
  • Hạn Sử Dụng: 7 tháng Ngày (Chưa mở bao bì)
  • Cách Bảo Quản: bảo quản ở nhiệt độ thường hoặc tủ mát.
  • Cách sử dụng: khi mở bao bì, nên lấy 1 ít ra dùng, phần còn lại để nguyên trong bao bì và gói kín lại để trong tủ mát.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sốt Mayonaise”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.