Nước Tương Chan Bánh Mi Que Cường Thịnh
Nước Tương Chan Bánh Mi Que Cường Thịnh
  • Quy Cách Đóng Gói: Hủ 800G Hoặc Can 5Lit,
  • Hạn Sử Dụng: 45 tháng Ngày
  • Cách Bảo Quản: bảo quản  tủ mát.
not rated Read more