Công Ty Cường Thịnh chuyên sản xuất các thực phẩm thịt khô như chà bông gà, chà bông heo, khô gà, khô gà lá chanh, khô bò…..