I/ Các Mẫu Chà Bông Có Dạng Sợi

(Vui lòng tham khảo đặc điểm và công dụng ở cuối trang)

II/ Nhóm Chà bông xù có vị mặn nhiều

(Vui lòng tham khảo đặc điểm và công dụng ở cuối trang)

III/ Nhóm Chà Bông có vị đầm, mặn ngọt nhẹ nhàng

(Vui lòng tham khảo đặc điểm và công dụng ở cuối trang)

IV/ Bảng Mô Tả Chi Tiết Các Mẫu Chà Bông:


[table id=8 /]

Comments

comments